Технически спецификации на интерфейсите за свързване на
крайните електронни съобщителни устройства към мрежата
на ОПТИНЕТ ООД

1. Обхват
Този документ, съгласно ETSI EG 201 730-1 и ETSI EG 201 730-4, определя техническите характеристики и спецификации на интер-
фейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на ОПТИНЕТ ООД. При
промени в интерфейсите, този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.
2. Позоваване
(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications
terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
(3) ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces.
(4) ETSI TR 101 730 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications network; publication of interface specification
under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces.
(5) ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of interface specifications under Directive
1999/5/EC;
Guidelines for describing radio access interfaces.
3. Дефиниции
Дефинициите и съкращенията в този документ са взаимствани от ETSI TS 123 002 (release 1999).
4. Общо описание
ОПТИНЕТ ООД предоставя телекомуникационни услуги чрез крайни устройства със следните интерфейси:
(1) Ethernet интерфейс
4.1. Ethernet интерфейс (10/100 Base-T и ethernet конектор RJ45) - служи за присъединяване на потребителското устройство
ползващо интернет към мрежата на ОПТИНЕТ ООД Ethernet интерфейсът покрива група
мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute
of Electronic and Engineers (IEEE). Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10
Base-T) и IEEE 802.3u (100 Base-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B.
Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p.
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.
5. Други характеристики
За напътствия относно стандарти и технически спецификации за радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE)
във връзка с изискванията на директива 1999/5/EC може да се използва следния документ: ETSI EG 201 450 V1.1.1 (2000-09)