Видеонаблюдение
на жилищен вход или паркинг
монтаж и инсталация

Монтажа на камера за наблюдение във вход, партер, етажна или асансьорна площадка, жилищен паркинг се извършва от наш специализиран екип с дългогодишен опит в инсталация и обслужване на системи за видеонаблюдение.

Ние, също така, осъществяваме инсталацията на софтуера на телефон, таблет или компютър, необходим за видеонаблюдение, както и поставяме уведомяващ стикер, че обекта е под видеонаблюдение.

Вие ще можете да наблюдавате обекта в реално време и преглеждате запис до 15/30 дни назад. За особено важни обекти, предоставяме възможност за двойна резервираност на записа и Интернет свързаност.

Достъп до системата за видеонаблюдение  се осъществява с име и парола от телефон, таблет или компютър през Интернет, без значение дали се намирате в друг град или дръжава.

Името и паролата за достъп до видеонаблюдението първоначално се предоставя на домоуправителя. По завяква на домоуправителя могат да бъдат създадени акаунти и за други живущи в жилищната кооперация/блок.

Ние притежаваме съвременна и професионална платформа за видеонаблюдение, подсигурена с 10Gbit/s Интернет резервираност + непрекъсваемо захранване (UPS) и агрегат.

Всички монтажи се осъществяват след подадена заявка от домоуправителя на входа на жилищната кооперация/блок (вижте съвети за домоуправители).

Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта.

Топ